La participació dels pares en les cures perinatals i en la criança dels seus fills i filles millora el benestar dels nens i les nenes. Per altra banda, les investigacions posen en relleu que esdevenir pare implica també el risc que els homes recorrin a la violència contra les seves parelles, a causa de les difícils situacions que suposa afrontar nous rols i circumstàncies.

Per tant, Fathers' Rock (Fathers' engagement in the Role Of Care Keeping mothers and children safe) se centra en la implicació en les cures i la criança, i en la prevenció de la violència de gènere en els homes que són (van a ser) pares mitjançant la col·laboració amb els serveis clau (serveis perinatals, serveis de maternitat, serveis de salut i hospitals, escoles bressol).

Els objectius de Fathers' Rock són:

 • Millorar la capacitat social i emocional dels homes que són (van a ser) pares i les seves habilitats per afrontar la criança i el seu (nou) paper com a pares.
 • Augmentar el compromís de les principals institucions públiques en el reconeixement i la promoció del paper dels homes en la cura dels fills i filles per a promoure la igualtat de gènere, el benestar i la protecció dels nens i nenes i la prevenció de la violència de gènere.
 • Millorar les habilitats dels serveis per a involucrar i recolzar als homes en la criança dels fills i les filles per a minimitzar el risc de violència i augmentar la corresponsabilitat.
 • Millorar la capacitat de professionals en primera línia per a prevenir la violència de gènere i identificar els indicadors de risc i els primers signes crítics de violència de gènere.
 • Capacitar als/les professionals perquè utilitzin els recursos disponibles i les vies de derivació per la violència de gènere, i perquè motivin als homes a responsabilitzar-se d'aquesta.

La nostra feina

L'equip de Fathers' Rock:

 • Desenvoluparà i posarà en marxa un programa de formació perquè els serveis de primera línia puguin identificar i derivar casos de violència de gènere.
 • Desenvoluparà i aplicarà un programa sobre el compromís dels pares i sobre la feina sobre les masculinitats cuidadores dissenyat conjuntament amb professionals de l'àmbit perinatal i de la primera infància.
 • Desenvoluparà un model d'intervenció multiinstitucional i esbossarà recomanacions institucionals per la prevenció de la violència de gènere i la protecció dels nens i les nenes mitjançant el treball amb els homes al voltant de la paternitat.

El model Fathers' Rock es durà a terme en anglès, espanyol, italià i català, i es provarà a Espanya, Itàlia i Àustria.

Resultats

 • Programa de formació per professionals de primera línia
 • Programa d'educació per grups de pares
 • Fulletons de Fathers' Rock per a pares
 • Model de cooperació interinsitucional

L’equip del projecte

El projecte Fathers’ Rock es durà a terme per un equip internacional i interdisciplinari format per:

 • Fundació Blanquerna, organització de recerca i educació dins de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull, Espanya
 • Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials. ONG sense ànim de lucre que troba en la violència de gènere el seu principal camp d’especialització i activitat, ofereix programes d’intervenció per dones, nenes, nens, joves, i homes agressors, Espanya.
 • CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG i programa per agressors centrat en la intervenció en la violència de gènere contra les dones i nens, promovent el treball amb homes que actuen amb violència en les relacions afectives, Itàlia.
 • VMG, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, l’Associació per Qüestions Masculines i de Gènere a Estíria ofereix recerca i educació sobre masculinitats cuidadores i en prevenció de la violència, treball de reflexió de gènere amb homes i nens al voltant de la prevenció de la violència, masculinitats, diversitat i interseccionalitat, Àustria.
 • WWP EN, la xarxa europea pel treball amb homes que exerceixen violència de gènere, Alemanya i Europa.

Un Consell Assessor extern supervisarà i donarà suport a l’Equip

 • Marianne Hester, Professora Afiliada i destacada investigadora en violència de gènere a la Universitat de Göteborg, i Catedràtica de Gènere, Violència i Política Internacional a la School for Policy Studies de la Universitat de Bristol.
 • Annina Lubbock, assessora tècnica superior en matèria de gènere i focalització de la pobresa, experta en el compromís de les institucions regionals i nacionals entorn de la igualtat de gènere i la integració en la cooperació multilateral.
 •  Andrea Santoro, Presidente de Cerchio degli Uomini i Giardino dei Padri per al compromís amb la paternitat amb especial atenció a l'orientació als homes que són (van a ser) pares, la paternitat conscient i el treball sobre la masculinitat.

Contacte

Berta Vall - FPCEE Blanquerna, Ramon Llull University - bertavc@blanquerna.url.edu

Dimitra Mintsidis – WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu

Last changed: 22.02.2024