Οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν μεταναστεύσει αντιμετωπίζουν τους κινδύνους διαφόρων τύπων βίας με αποτέλεσμα συγκρούσεις, καταδιώξεις, μετατοπίσεις. Επιπροσθέτως, η πανδημία του  COVID19 χειροτέρεψε την κατάσταση τόσο στο πεδίο της μετανάστευσης όσο στο πεδίο της ισότητας των φύλων και της έμφυλης βίας, επιδεινώνοντας τις προδιαθέσεις που έχουν τόσο οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί όσο και οι γυναίκες και παιδιά, ειδικά οι επιζώντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας.  

Το έργο MOVE αποσκοπεί να τερματίσει  την ανδρική βία εναντίων των γυναικών και των κοριτσιών, εμπεριέχοντας την βία σχετιζόμενη με την τιμή και την καταπίεση, και αναγνωρίζει ότι οι άντρες και τα αγόρια παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας. Το έργο MOVE εστιάζει στην ενίσχυση της ετοιμότητας και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και των επαγγελματιών στα ειδικά προγράμματα για τους θύτες, ώστε να αναγνωρίζεται αποτελεσματικά, να γίνεται αναφορά και να εργάζονται με άνδρες παραβάτες της έμφυλης βίας με μεταναστευτικό υπόβαθρο χρησιμοποιώντας μία αντιρατσιστική, περιεκτική, και πολιτισμικά ευαίσθητη προσέγγιση συνυπολογίζοντας την επιρροή της πανδημίας του Covid-19.  

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Οι ειδικοί στόχοι του έργου MOVE είναι:  

  • Ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής (όπως είναι...) στην άμεση επαφή με πιθανούς άνδρες θύτες μέσω της προσφυγικά σχετιζόμενης πρόνοιας για την αναγνώριση GBV, την ανακάλυψη διαθέσιμων πηγών και μονοπατιών για την  αναφορά σε θύτες, και την αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας διαφορετικών πρακτικών εξαιτίας της πανδημικής συνθήκης.  
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών του ευρωπαϊκού προγράμματος για τους θύτες, ώστε να εργαστούν ουσιαστικά με άνδρες- θύτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, εντός του πλαισίου της πανδημίας του Covid-19.  
  • Ενίσχυση της δέσμευσης βασικών δημόσιων δομών και των ενδιαφερόμενων δομών με στόχο την πρόληψη και την αναφορά περιστατικών έμφυλης βίας εντός του μεταναστευτικού πλαισίου. 

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω μίας εστιασμένης και αρθρωμένης πάνω στις ανάγκες εκτίμηση, η οποία θα δομηθεί στο Βέλγιο, στην Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία με όλες τις δομές πρόνοιας. Η ανάπτυξη, η πλοήγηση και η διαθεσιμότητα για τα προγράμματα για τους θύτες και η δέσμευση με δημόσιες δομές και βασικές υπηρεσίες μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (στρογγυλά τραπέζια, κτλ.) οδηγίες και προτάσεις.     

Η ομάδα του έργου

 Το έργο MOVE αναπτύσσεται από μια διεθνή διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από : 

  • CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, Μη Κυβερνητική Οργάνωση  και πρόγραμμα δραστών που επικεντρώνεται στην παρέμβαση για τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών προωθώντας τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται  με άνδρες που ενεργούν βίαια σε συναισθηματικές σχέσεις, Ιταλία. 
  • Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials, μη κερδοσκοπική ΜΚΟ με εξειδίκευση και δραστηριότητα σχετικά με την εμφυλη βία, προσφέροντας προγράμματα παρέμβασης για γυναίκες και παιδιά και για άντρες θύτες, Ισπανία   
  • Psytel, Γαλλια, ένας συνεταιρισμός ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων για την υγεία και την πρόληψη της βίας κατά παιδιών, εφήβων και γυναικών. 
  • UWAH, Μη Κυβερνητική Οργάνωση , η οποία  δραστηριοποιείται στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών ενώ παράλληλα ασχολείται με την ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, Ελλάδα 
  • WWP EN, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία με τους Θύτες ενδοοικογενειακής βίας 
  • ENoMW, κοσμική, μη κομματική πλατφόρμα που υποστηρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των γυναικών και κοριτσιών μεταναστών, προσφύγων και εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη 

Ένα εξωτερικό γνωμοδοτικό συμβούλιο εποπτεύει και υποστηρίζει την ομάδα έργου :  

Η καθηγήτρια Marianne Hester, Καθηγήτρια και κορυφαία ερευνήτρια της εμφυλης βίας  στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, και Πρόεδρος στο Gender, Violence & International Policy στο School for Policy Studies του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, επιβλέπει τη συνολική ποιότητα και μεθοδολογία ως κύριος εμπειρογνώμονας στην αντιμετώπιση της εμφυλης βίας 

Η Elli Scambor από το Ινστιτούτο Μελετών για την Αρρενωπότητα και την Έρευνα για τα Φύλα (VMG, Αυστρία ) υποστηρίζει την ποιότητα και τη μεθοδολογική ανάπτυξη σε συνεργασία με άνδρες πρόσφυγες και μετανάστες με βάση το πρόγραμμα της ΕΕ FOMEN - Focus on Men 

Επικοινωνία

Δήμητρα Μιντσίδη - WWP European Network - d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu 

www.work-with-perpetrators.eu/move 

Last changed: 09.04.2024